Tor Hersoug

Tor Hersoug

Profesor de Meditación Acem. Catedrático de ciencias económicas.